WAT TEAMS KUNNEN LEREN VAN DE POLITIEK

De verkiezingen zijn achter de rug, Nederland heeft gekozen. De fase van coalitievorming is aangebroken. Resultaat is een team dat het land de komende jaren gaat besturen op basis van een regeerakkoord.

In wezen is een team in een organisatie ook een coalitie, een ‘verbond van twee of meer partijen (lees: leden) om een gemeenschappelijk doel te bereiken’. Zoals de partijen in Den Haag ieder hun eigen ambitie, waarden, plannen en belangen hebben, hebben teamleden dat ook.

En zoals het in Den Haag niet zonder slag of stoot gaat, is het in organisatieteams vaak ook zoeken naar een modus operandi waarin iedereen zich gehoord en gezien weet.

Tot zover de gelijkenis. Een groot verschil is te zien in de manier waarop wordt omgegaan met de onderlinge verschillen. Waar in Den Haag het debat als middel wordt ingezet om de verschillen uit te vergroten en waar mogelijk dichter bij elkaar te komen, worden in teams de pijnpunten en meningsverschillen regelmatig onder het tapijt geveegd. En dat doen we vanuit zeer begrijpelijke motieven: de samenwerking niet verstoren, de ander niet aanvallen, onszelf niet buiten spel zetten. Effect is wel dat de dingen die onder het tapijt liggen spanning blijven veroorzaken en prestatie doen afnemen.

Vaak lijkt de (onbewuste) aanname dat we het met elkaar eens moeten worden. Dat leidt tot overtuigingsgedrag, ten koste van het luisteren om te begrijpen. Joris Luijendijk bracht het onlangs helder onder woorden: ‘Het wordt niks als je enkel praat met het doel de ander over te halen – en het gesprek voor jou dus mislukt is wanneer de ander vasthoudt aan diens mening. Verder helpt het enorm als je iets doet dat geen mens makkelijk afgaat, namelijk de mogelijkheid openhouden dat de ander iets weet of begrijpt wat jij nog niet doorhebt. In plaats van andersom.’

Wil jij een volgende stap zetten met je team? Een stevige gemeenschappelijke basis vormen en ruimte scheppen voor de verschillen om zo kansen te creëren en de resultaten te vergroten?

Wij bieden een ‘blended’ aanpak die ook resultaat op lange termijn beoogt, een mix van teamcoaching, personal coaching en GRIP® (gripwerkt.nl) – een online tool die de ontwikkeling op langere termijn ondersteunt en borgt.

Nieuwsgierig? Wij gaan graag het gesprek met je aan en stemmen de aanpak samen met jou af op de huidige situatie.

Bel of mail:

PAUL® Coaching