Wanneer je handelt vanuit passie, ben je met speels gemak effectief en sta je in je kracht

De visie van je organisatie in slechts 3 vragen: 

  1. Wat is het onderscheidend vermogen van mijn organisatie en de individuele spelers?
  2. Hoe kunnen mijn mensen en teams de verbinding maken met de organisatiedoelstellingen?  
  3. Hoe kunnen mijn mensen en teams hier op hun eigen unieke wijze optimaal aan bijdragen? 

Trouw zijn aan jezelf

Wanneer je je hart volgt ben je trouw aan jezelf. Dit geldt voor alle lagen binnen een organisatie, voor elke medewerker maar ook voor alle managers en de directie. 

Op het moment dat ieder individu weet waar die voor staat (visie), kan hij/zij zich verbinden met de doelen (resultaat). Bij doelen horen intenties
Met een heldere intentie wordt het pad duidelijk en kun je gedrag en talenten inzetten om dit gemeenschappelijke doel te bereiken.

Voorwaarde blijft dat ieder individu trouw is aan zichzelf en vertrouwt op zijn/haar eigen kracht

Op het moment dat je daar van weggaat omdat je je laat beïnvloeden door je omgeving (bijvoorbeeld andere afdelingen, klanten of het thuisfront) verschuift moeiteloosheid naar moeizaam; vertrouwen naar angst, enthousiasme naar burn-out. Dan ontstaat verwarring over haalbaarheid van doelen. 

‘Soft controls’ met ‘hard controls’ verbinden is waar het bij PAUL® Coaching over gaat; het is namelijk zeker goed om te bedenken wat je wil (strategie en doelstellingen) en hoe je dat wil stroomlijnen (proces), werken en handelen vanuit je hart is waar, vanuit mijn visie, uiteindelijk de grootste winst behaald wordt.

PAUL® Coaching

Met PAUL® Coaching ligt de focus dus voornamelijk op het inslijten van effectief gedrag op basis van een heldere visie. Vanuit eigen ervaring weet ik dat je de beste versie van jezelf bent, op de momenten dat je je hart volgt. Binnen het ontwikkelproces worden alle levels (IQ/EQ/FQ/SQ) aangeraakt om eventuele barrières richting vrijheid van keuze en handelen te doorbreken. Zowel op operationeel, tactisch, strategisch niveau, worden mensen en teams uitgedaagd om hun eigen unieke bijdrage te leveren aan hetzelfde resultaat. Het voelt met toenemende mate bevredigend voor mij als coach wanneer teams samenkomen, visies in lijn vallen en medewerkers op alle niveaus en lagen die ‘aha’ beleving krijgen in hun eigen hart.