DE REISLEIDER VOOR PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Dat wat ik mezelf gun, gun ik de ander. PAUL® staat voor het jezelf neerzetten vanuit authenticiteit. De intentie van PAUL® is om mensen en organisaties in staat te stellen vanuit creativiteit hun essentie vorm te geven. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat is het onderscheidend vermogen van de organisatie en haar individuele spelers? Hoe kunnen individuen en teams op hun eigen unieke wijze optimaal bijdragen aan organisatiedoelstellingen? Wat is het onderscheidend vermogen van jullie organisatie? Hoe kunnen individuen en teams hier op hun eigen unieke wijze optimaal aan bijdragen?

Paul Roodnat Reisleider

 

Coach

waarom reisleider?

Ik zie een coach zoals het oorspronkelijk bedoeld is, namelijk als een transportmiddel om de passagiers van A naar B te brengen. Coach is afgeleid van het Hongaarse woord Kosci. Vertaald in het Nederlands betekent het koets, in het Spaans coche en in het Engels dus coach. Aangezien PAUL® mensen en organisaties begeleidt van vertrekpunt naar de gewenste bestemming is het ‘De reisleider voor persoonlijk leiderschap en organisatie ontwikkeling’.

 

MultiLevel Leadership

PAUL® werkt al jaren vanuit het door hemzelf ontwikkelde Multilevel Leadership principe. Binnen het ontwikkelproces wordt zowel mentale, emotionele, fysieke en sociale kracht ontwikkeld (IQ/EQ/FQ/SQ) en eventuele barrières richting vrijheid van keuze en handelen doorbroken.

Om individuen en teams weer in hun eigen kracht te zetten gebruikt PAUL® daarnaast beproefde principes en methodes als bijvoorbeeld de ‘Golden Circle’, SHIFT, de rollen van Robert Quinn, de eigenschappen van Stephen Covey en de vijf frustraties van teamwork van Patrick Lencioni.

Zowel op operationeel, tactisch, strategisch niveau, worden mensen en teams uitgedaagd om hun eigen unieke bijdrage te leveren aan hetzelfde resultaat.

 

De partners van PAUL®

 

Marian Rennenberg

Marian Rennenberg

Owner at / Marianne Rennenberg Training & Coaching

Paul en ik werken al enige tijd met veel plezier samen bij het begeleiden van veranderingen. We herkennen ons in visie en creativiteit en vullen elkaar aan in onze manier van werken.

Filip Jennen

Filip Jennen

Founder at / Barefoot Track

Paul van PAUL® was als een van de reisbegeleiders/coaches van Barefoot Track, zo iemand die je van de tocht naar de top van de berg, je ook een tocht naar binnen laat maken.

 

 

 

Vraag een online consult aan om eens te sparren!

Tijd voor een volgende stap?

Gratis online consult